DAN SAT NAKANA
PONEDJELJAK

8. lipnja

18:30 BORIS POCRNIĆ
UTORAK

9. lipnja

UTO. NA ČAST SV. ANTONA

18:30

10:00

KOD Č.S.

SLAVKO PEROVIĆ
SRIJEDA

10. lipnja

8:00 ANTON, JELICA I JAKŠA KOVAČ
ČETVRTAK

11. lipnja

9:00

T I J E L O V O

PRO POPULO
PETAK

12. lipnja

18:30 VINKO I TONĆI PALADA
SUBOTA

13. lipnja

18:00

S V.  A N T O N

NA NAKANU-M
N E D J E LJ A

11. NED. KROZ GOD.

14. lipnja

8:00

SVETIŠTE

PRO POPULO
9:30

ŽUPNA CRKVA

DANIJELA PROLIĆ

O. VUKASOVIĆ

11:00

ŽUPNA CRKVA

ZORKA I ANTON ANZUNOVIĆ