DAN SAT NAKANA
PONEDJELJAK

29. lipnja

18:30

SV. PETAR I PAVAO apostoli

ANTE, MATE I NEVENKA ANTUNOVIĆ
UTORAK

30. lipnja

8:00

10:00

KOD Č.S.

PAVAO I VERA POPOVIĆ
SRIJEDA

1. srpnja

8:00 MARIN I DARINKA BAKOTIN
ČETVRTAK

2. srpnja

8:00 ŠIMUN KRALJEVIĆ
PETAK

3. srpnja

8:00

SV. TOMA ap.

ANA I MARIN KOVAČ
SUBOTA

4. srpnja

19:00 VJENČANJE
N E D J E LJ A

14. NED. KROZ GOD.

5. srpnja

7:00

SVETIŠTE

PRO POPULO
8:30

ŽUPNA CRKVA

DAMJAN KRALJEVIĆ
10:00

ŽUPNA CRKVA

LUCA I IVAN SOKOL