DAN SAT NAKANA
PONEDJELJAK

31. kolovoza

18:30 RADOJKA BOŽIN
UTORAK

1. rujna

18:30

10:00 Č.S.

MARIN, ANĐELKA I DRAGO JERKUNICA
SRIJEDA

2. rujna

8:00 RADE I MARIJA KALEB
ČETVRTAK

3. rujna

18:30 MARIJA I JOZO MIOLIN
PETAK

4. rujna

18:30 ANTE CAREV
SUBOTA

5. rujna

8:00 NA NAKANU
N E D J E LJ A

 

23. NED. KROZ GOD.

 

6. rujna

8:00

SVETIŠTE

PRO POPULO
9:30

ŽUPNA CRKVA

MARIJA I JURE VIŠIĆ
11:00

ŽUPNA CRKVA

NIKOLA I MARIJA MARKOV