DAN SAT NAKANA
PONEDJELJAK

7. rujna

18:30

Sv. Marko Križevčanin

MARIJA I TONĆI MIOLIN
UTORAK

8. rujna

8:00

10:00 Č.S.

M A L A  G O S P A

MARIJAN SMOLJIĆ
SRIJEDA

9. rujna

8:00

 

MARIN, ANA I MERICA SOKOL
ČETVRTAK

10. rujna

18:30 SILVIO MATIJACA i

NIVES BUBALO

PETAK

11. rujna

18:30

 

MARIJA I ANDRIJA KOVAČ
SUBOTA

12. rujna

18:00

19:00

GOSPA HR. KRSNOG ZAVJETA

VJENČANJE

VJENČANJE

N E D J E LJ A

24. NED. KROZ GOD.

13. rujna

8:00

SVETIŠTE

PRO POPULO
9:30

ŽUPNA CRKVA

HR. BRANITELJ NENAD I ROMEO BIOČIĆ
11:00

ŽUPNA CRKVA

FRANE I ANA ALFIREVIĆ i pok.