DAN SAT NAKANA
PONEDJELJAK

14. rujna

18:30

UZVIŠENJE

SV. KRIŽA

ANTON I FRANĆESKA SARAJČEV
UTORAK

15. rujna

18:30

10:00 Č.S.

NEDILJKO ĆATIPOVIĆ
SRIJEDA

16. rujna

8:00

 

BARTUL, MARIJA I VANDA IVANIŠEVIĆ
ČETVRTAK

17. rujna

18:30 DON JERKO BARIŠIĆ
PETAK

18. rujna

18:30

 

ANE MIHALJEVIĆ
SUBOTA

19. rujna

8:00

 

NA NAKANU-M
N E D J E LJ A

 

25. NED. KROZ GOD.

 

20. rujna

8:00

SVETIŠTE

PRO POPULO
9:30

ŽUPNA CRKVA

JURE I MARICA BONACIN
11:00

ŽUPNA CRKVA

RODOLJUB PERKOVIĆ