DAN SAT NAKANA
PONEDJELJAK

19. listopada

18:30 BOŽIDAR LJUBENKOV
UTORAK

20. listopada

18:30

11:30 Č.S.

O. SLAVIĆ

O. KUČIĆ

SRIJEDA

21. listopada

8:00 LJUBO KOVAČ
ČETVRTAK

22. listopada

18:30 NA ČAST SV. PAPE IVANA PAVLA II.
PETAK

23. listopada

18:30 DUBRAVKA I PETAR LJUBIĆ
SUBOTA

24. listopada

16:00

18:00

VJENČANJE

VJENČANJE

N E D J E LJ A

 MISIJSKA NEDJELJA

30. KROZ GODINU

 

25. listopada

 

8:00

SVETIŠTE

PRO POPULO

ZA NAROD

9:30

ŽUPNA CRKVA

O. LISICA

O. AJDUČIĆ

11:00

ŽUPNA CRKVA

MARIJA I MARIJAN LAGATOR