Apostolska pokorničarna preporučila je vjernicima da tijekom studenoga mole Jutarnju i Večernju za pokojne. Uz odobrenje Kršćanske sadašnjosti objavljujemo tekstove Jutarnje i Večernje iz Pokojničkog slavlja Časoslova rimskog obreda.

Časoslov rimskog obreda
Pokojničko slavlje

Jutarnja

Izgovarajući početni redak, znamenujemo se znakom križa:

R. Bože, u pomoć mi priteci.
V. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

R. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
V. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

Himan
O nado naša, cjelove,
Naš Spase, Kriste uskrsli,
U smrtnoj boli nemiloj
Kud oči tad da upremo?

I ti si smrt iskusio,
Led koplja, biče bezdušne,
Blag glavu si naklonio,
Duh Ocu s drva predao.

Sve boli naše najljuće
Ko jaganjac si ponio.
Sad znamo što je supatnja
I uskrsnuće čekamo.

Na križu ruke šireći
U ranu srca prihvaćaš
Sve teškom boli shrvane
U času smrti tjeskobne.

Ko pobjednik si ustao
I vrata pakla srušio:
Nas žalosne sad pridigni,
Po smrti sve nas proslavi.

I braća naša premila,
Što mirno u snu snivaju,
Nek vječni život dobiju
Da tebe mogu slaviti. Amen.

Psalmodija
Sastavljena je od jednog psalma, hvalospjeva iz Starog zavjeta te pohvalnog psalma,
koji se govore s odgovarajućim antifonama.

Ps 51 (50)
Antifona 1: Nek se obraduju kosti satrvene.

Smiluj mi se, Bože, po milosrđu svome, *
           po velikom smilovanju
           izbriši moje bezakonje!

Operi me svega od moje krivice, *
           od grijeha me mojeg očisti!

Bezakonje svoje priznajem, *
           grijeh je moj svagda preda mnom.
Tebi, samom tebi ja sam zgriješio *
           i učinio što je zlo pred tobom:
pravedan da budeš prema svojim riječima *
           i bez prijekora kada te sudili budu.

Evo, grešan sam već rođen, *
           u grijehu me zače majka moja.
Evo, ti ljubiš srce iskreno, *
           u dubini duše učiš me mudrosti.

Poškropi me izopom da se očistim, *
           operi me, i bit ću bjelji od snijega!
Objavi mi radost i veselje, *
           nek se obraduju kosti satrvene!

Odvrati lice od grijeha mojih, *
           izbriši svu moju krivicu!
Čisto srce stvori mi, Bože, *
           i duh postojan obnovi u meni!

Ne odbaci me od lica svojega *
           i svoga svetog duha ne uzmi od mene!
Vrati mi radost svoga spasenja *
           i učvrsti me duhom spremnim!
Učit ću bezakonike tvojim stazama, *
           i grešnici tebi će se obraćati.
Oslobodi me od krvi prolivene, †
           Bože, Bože spasitelju moj! *
           Nek mi jezik kliče pravednosti tvojoj!

Otvori, Gospodine, usne moje, *
           i usta će moja navješćivati hvalu tvoju.
Žrtve ti se ne mile, *
           kad bih dao paljenicu, ti je ne bi primio.
Žrtva Bogu duh je raskajan, *
           srce raskajano, ponizno,
           Bože, nećeš prezreti.

U svojoj dobroti milostiv budi Sionu, *
           i opet sagradi jeruzalemske zidine!
Tada će ti biti mile žrtve pravedne, †
           prinosi i paljenice, *
           i tad će se prinosit teoci na žrtveniku tvojemu.

Slava Ocu i Sinu *
           i Duhu Svetomu.

Kako bijaše na početku, †
           tako i sada i vazda *
           i u vijeke vjekova. Amen.

Antifona 1: Nek se obraduju kosti satrvene.

Hvalospjev (Iz 38, 10 – 14. 17 – 20)
Antifona 2: Od vrata paklenih izbavi, Gospodine, dušu moju.

Govorio sam: U polovici dana svojih *
           ja moram otići.
Na vratima Podzemlja mjesto mi je dano *
           za ostatak mojih ljeta.
Govorio sam: Vidjet više neću Gospodina *
           na zemlji živih,
vidjet više neću nikoga *
           od stanovnika ovog svijeta.

Stan je moj razvrgnut, bačen daleko, *
           kao šator pastirski;
poput tkalca moj si život namotao *
           da bi me otkinuo od osnove.
Od jutra do noći skončat ćeš me, *
           vičem sve do jutra;
kao što lav mrska kosti moje, *
           od jutra do noći skončat ćeš me.

Poput laste ja pijučem, *
           zapomažem kao golubica,
uzgor mi se okreću oči, *
           zauzmi se, jamči za me.

Ti si spasio dušu moju od jame uništenja, *
           za leđa si bacio sve moje grijehe.
Jer Podzemlje ne slavi tebe, *
           ne hvali te Smrt;
oni koji padnu u rupu *
           u tvoju se vjernost više ne uzdaju.
Živi, živi, jedino on te slavi kao ja danas, *
           otac naučava sinovima tvoju vjernost.
U pomoć mi, Gospodine, priteci, *
           i mi ćemo pjevati uz harfe
sve dane svojega života *
           pred Hramom Gospodnjim.

Slava Ocu i Sinu *
           i Duhu Svetomu.

Kako bijaše na početku, †
           tako i sada i vazda *
           i u vijeke vjekova. Amen.

Antifona 2: Od vrata paklenih izbavi, Gospodine, dušu moju.

Ps 146 (145)
Antifona 3: Hvalit ću Gospodina sveg života svojeg.

Hvali, dušo moja, Gospodina! †
           Hvalit ću Gospodina sveg života svojeg, *
           dok me bude, Bogu svom ću pjevati.

Ne uzdajte se u knezove, *
           u čovječjeg sina od kog nema spasenja!
Iziđe li duh iz njega, †
           u zemlju svoju on se vraća, *
           i toga trena propadaju sve misli njegove.

Blago onom kome je pomoćnik
           Bog Jakovljev, *
           kome je ufanje u Gospodinu, Bogu njegovu,
koji stvori nebo i zemlju, *
           more i sve što je u njima;
koji ostaje vjeran dovijeka, †
           potlačenima vraća pravicu, *
           a gladnima kruha daje.

Gospodin oslobađa sužnje, *
           Gospodin slijepcima oči otvara.
Gospodin uspravlja prignute, *
           Gospodin ljubi pravedne.
Gospodin štiti pridošlice, †
           sirote i udovice podupire, *
           a grešnicima mrsi putove.

Gospodin će kraljevati dovijeka, *
           tvoj Bog, Sione, od koljena do koljena.

Slava Ocu i Sinu *
           i Duhu Svetomu.

Kako bijaše na početku, †
           tako i sada i vazda *
           i u vijeke vjekova. Amen.

Antifona 3: Hvalit ću Gospodina sveg života svojeg.

Kratko čitanje                                                           1 Sol 4, 14
Ako vjerujemo da je Isus umro i uskrsnuo, onda će
Bog i one koji usnuše u Isusu, privesti zajedno s njime.

Poslije čitanja može se držati kratka šutnja.

Kratki otpjev
R. Veličam te, Gospodine, * jer si me izbavio.
V. Veličam te, Gospodine, * jer si me izbavio.

R. Okrenuo si plač moj u veselje.
V. Jer si me izbavio.

R. Slava Ocu i Sinu * i Duhu Svetomu.

V. Veličam te, Gospodine, * jer si me izbavio.

Evanđeoski hvalospjev                                            Lk 1, 68 – 79
Zatim se govori s antifonom slijedeći Evanđeoski hvalospjev.
Izgovarajući njegov prvi redak znamenujemo se znakom križa.

Antifona: Ja sam uskrsnuće i život; koji vjeruje u mene,
živjet će ako i umre. I nijedan koji živi i vjeruje u me, neće
umrijeti dovijeka.

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
           što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
           u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
           svetih proroka svojih odvijeka: †
           spasiti nas od neprijatelja naših – *
           i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
           i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
           ocu našemu: *
           da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
           služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
           u sve dane svoje.

A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
           jer ćeš ići pred Gospodinom
           da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
           po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
           po kojem će nas pohoditi
Mlado Sunce s visine,
           da obasja one što sjede u tmini
i sjeni smrtnoj, *
           da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu *
           i Duhu Svetomu.

Kako bijaše na početku, †
           tako i sada i vazda *
           i u vijeke vjekova. Amen.

Antifona: Ja sam uskrsnuće i život; koji vjeruje u mene,
živjet će ako i umre. I nijedan koji živi i vjeruje u me, neće
umrijeti dovijeka.

Molbenica
Kad završi hvalospjev moli se molbenica, nakon koje slijedi molitva Gospodnja.

Pomolimo se Bogu, Ocu svemogućemu, koji je uskrisio Isusa Krista od mrtvih
i koji će oživjeti naša smrtna tjelesa:

R. Gospodine, oživi nas u Kristu.

Oče sveti, s tvojim smo Sinom po krštenju suukopani u smrt i suuskrsli na život:
daj da hodimo u novom životu te kad umremo da s Kristom i živimo. R.

Dobri Oče, ti si nam dao živi kruh što s neba siđe da se vazda njime hranimo:
daj nam posjedovati život vječni i uskrsnuti u posljednji dan. R.

Gospodine, Sina si svoga u smrtnoj borbi ojačao po anđelu svome:
daj i nas u trenutku našeg prijelaza u vječnost blagom nadom utješi. R.

Tri si mladića izbavio iz peći ognjene:
oslobodi duše pokojnika od muka koje podnose za svoje grijehe. R.

Bože živih i mrtvih, ti si Isusa od mrtvih uskrisio:
uskrisi i pokojne te i nas s njima uvedi u vječnu slavu. R.

Oče naš…

Molitva
Bože, tvoj je Sin pobijedio smrt i prešao u nebo. Udijeli našoj pokojnoj braći i sestrama koji su nadvladali ovaj smrtni život, da navijeke gledaju tebe, svoga Stvoritelja i Otkupitelja. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.

Zaključak
Znamenujući se znakom križa, izgovara se:

Blagoslovio nas svemogući Bog,
sačuvao nas od svakoga zla
i priveo nas u život vječni.
Amen.


Večernja

Izgovarajući početni redak, znamenujemo se znakom križa:

R. Bože, u pomoć mi priteci.
V. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

R. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
V. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

Himan
O Kriste, Kralju svemoćni,
Ti ostan smrti uništi,
Da slavu Ocu pribaviš
I nama diku nebesku.

U koban jurnuv okršaj,
Ti uze naše slabosti;
Smrt svojom smrću nadvlada,
Nad starom Zmijom pobjednik!

Iz groba slavan ustavši
Sav svijet sad, Kriste, obnavljaš,
Po vazmenome Otajstvu
Životom svojim darivaš.

Obdari vjerne milošću
O ponovnome Dolasku
Da sve nas nađeš pripravne
Sa zapaljenom svjetiljkom.

Naš Suče dobri, preblagi,
Povedi nas u blažen mir
Jer ljubav, vjera, ufanje
Sa Trojstvom nas povezuje.

I braću našu predragu
Pozovi sada, Spase naš,
U Očevu da kraljevstvu
Svu vječnost budu blaženi. Amen.

Psalmodija
Sastavljena je od dva psalma i hvalospjeva iz Novog zavjeta,
koji se govore s odgovarajućim antifonama.

Ps 121 (120)
Antifona 1: Čuvao te Gospodin od zla svakoga,
čuvao dušu tvoju.

K brdima oči svoje uzdižem: *
           odakle će mi doći pomoć?
Pomoć je moja od Gospodina *
           koji stvori nebo i zemlju.

Tvojoj nozi on posrnuti ne da *
           i neće zadrijemati on, čuvar tvoj.
Ne, ne drijema i ne spava *
           on, čuvar Izraelov.

Gospodin je čuvar tvoj, *
           Gospodin je zasjen tvoj s desne tvoje!
Neće ti sunce nauditi danju *
           ni mjesec noću.

Čuvao te Gospodin od zla svakoga, *
           čuvao dušu tvoju!
Čuvao Gospodin tvoj izlazak i povratak *
           odsada dovijeka!

Slava Ocu i Sinu *
           i Duhu Svetomu.

Kako bijaše na početku, †
           tako i sada i vazda *
           i u vijeke vjekova. Amen.

Antifona 1: Čuvao te Gospodin od zla svakoga,
čuvao dušu tvoju.

Ps 130 (129)
Antifona 2: Ako se, Gospodine, grijeha budeš spominjao,
Gospodine, tko će opstati?

Iz dubine, Gospodine, vapijem tebi: *
           Gospodine, usliši glas moj!
Neka pazi uho tvoje *
           na glas moga vapaja!

Ako se, Gospodine, grijeha budeš spominjao, *
           Gospodine, tko će opstati?
Al’ u tebe je praštanje, *
           da bismo ti služili.
U Gospodina ja se uzdam, *
           duša se moja u njegovu uzda riječ.

Duša moja čeka Gospodina *
           više no zoru straža noćna;
više no zoru straža noćna *
           nek Izrael čeka Gospodina.

Jer je u Gospodina milosrđe *
           i obilno je u njega otkupljenje;
on će otkupiti Izraela *
           od svih grijeha njegovih.

Slava Ocu i Sinu *
           i Duhu Svetomu.

Kako bijaše na početku, †
           tako i sada i vazda *
           i u vijeke vjekova. Amen.

Antifona 2: Ako se, Gospodine, grijeha budeš spominjao,
Gospodine, tko će opstati?

Hvalospjev (Fil 2, 6 – 11)
Antifona 3: Kao što Otac uskrisuje mrtve i oživljava,
tako i Sin oživljava koje hoće.

Isus Krist, trajni lik Božji, *
           nije se kao plijena držao
svoje jednakosti s Bogom,
           nego sam sebe »oplijeni«
uzevši lik sluge, †
           postavši ljudima sličan: *
           obličjem čovjeku nalik,
ponizi sam sebe, †
           poslušan do smrti, *
           smrti na križu.

Zato ga Bog preuzvisi †
           i darova mu ime, *
           ime nad svakim imenom,
da se na ime Isusovo
           prigne svako koljeno *
           nebesnika, zemnika i podzemnika,
i svaki će jezik priznati: *
           »Isus Krist jest Gospodin!«
           – na slavu Boga Oca.

Slava Ocu i Sinu *
           i Duhu Svetomu.

Kako bijaše na početku, †
           tako i sada i vazda *
           i u vijeke vjekova. Amen.

Antifona 3: Kao što Otac uskrisuje mrtve i oživljava,
tako i Sin oživljava koje hoće.

Kratko čitanje                                                           1 Kor 15, 55 – 57
Gdje je, smrti, pobjeda tvoja? Gdje je, smrti, žalac tvoj?
Žalac je smrti grijeh, snaga je grijeha Zakon.
A hvala Bogu koji nam daje pobjedu po Gospodinu našem Isusu Kristu.

Poslije čitanja može se držati kratka šutnja.

Kratki otpjev
R. Tebi se, Gospodine, utječem. * Ne daj da se ikada postidim.
V. Tebi se, Gospodine, utječem. * Ne daj da se ikada postidim.

R. Radosno ću klicat tvojoj milosti.
V. Ne daj da se ikada postidim.

R. Slava Ocu i Sinu * i Duhu Svetomu.
V. Tebi se, Gospodine, utječem. * Ne daj da se ikada postidim.

Evanđeoski hvalospjev                                            Lk 1, 46 – 55
Zatim se govori s antifonom slijedeći Evanđeoski hvalospjev.
Izgovarajući njegov prvi redak znamenujemo se znakom križa.

Antifona: Sve što mi daje Otac, doći će k meni,
i onoga koji dođe k meni, neću izbaciti.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
           u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
           odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
           sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
           nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
           rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
           a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
           a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
           kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
           prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka..

Slava Ocu i Sinu *
           i Duhu Svetomu.

Kako bijaše na početku, †
           tako i sada i vazda *
           i u vijeke vjekova. Amen.

Antifona: Sve što mi daje Otac, doći će k meni,
i onoga koji dođe k meni, neću izbaciti.

Prošnje
Kad završi hvalospjev mole se prošnje, nakon kojih slijedi molitva Gospodnja.

Zavapijmo Kristu Gospodinu po kojem će se i naše smrtno tijelo
suoblikovati njegovu slavnom tijelu:

R. Ti si, Gospodine, život i uskrsnuće naše.

Kriste, Sine Boga živoga, ti si svoga prijatelja Lazara od mrtvih uskrisio:
život i slavu daj pokojnima koje si otkupio dragocjenom krvlju svojom. R.

Kriste, utjeho žalosnih, ti si prigodom smrti Lazara i onog mladića i one djevojke
           blago otro suze njihovim milima i dragima:
utješi sve koji plaču za svojim pokojnima. R.

Kriste Spasitelju, u našem smrtnom tijelu razori snagu grijeha,
da kao što zaslužismo plaću smrti tako u tebi postignemo život vječni. R.

Kriste, Otkupitelju, pogledaj na one koji ne poznaju tebe i nemaju nade
da uzvjeruju u uskrsnuće i život budućega vijeka. R.

Ti si slijepcu vratio vid i udijelio mu milost da te upozna:
objavi svoje lice pokojnima koji su još lišeni tvoga svjetla. R.

Ti dopuštaš da se razori dom našega zemnog boravka:
nesagrađeni i vječni dom daruj nam na nebesima. R.

Oče naš…

Molitva
Bože, tvoj je Sin pobijedio smrt i prešao u nebo. Udijeli našoj pokojnoj braći i sestrama koji su nadvladali ovaj smrtni život, da navijeke gledaju tebe, svoga Stvoritelja i Otkupitelja. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.

Zaključak
Znamenujući se znakom križa, izgovara se:

Blagoslovio nas svemogući Bog,
sačuvao nas od svakoga zla
i priveo nas u život vječni.
Amen.