DAN SAT NAKANA
PONEDJELJAK

23. studenog

18:00 IVO KRALJEVIĆ
UTORAK

24. studenog

18:00

11:30 Č.S.

JOZO, KATA I TONKA MARKOV
SRIJEDA

25. studenog

8:00 O. PETROVIĆ

O. MARCHI

ČETVRTAK

26. studenog

18:00 JURE RELJIĆ
PETAK

27. studenog

18:00 KRISTINA JUKICA

JEROLIM SAMARDŽIĆ

SUBOTA

28. studenog

8:00  NEDILJKA I JOZO SOKOL
N E D J E LJ A

 

1. NED. DOŠAŠĆA

 

29. studenog

 

8:00

SVETIŠTE

PRO POPULO

 

9:30

ŽUPNA CRKVA

 IVO LUKETIN
11:00

ŽUPNA CRKVA

IVA I JAKOV PERKOVIĆ