DAN SAT NAKANA
PONEDJELJAK

31. svibnja

18:30

POHOD BL. DJEVICE MARIJE

JOZO I MARIJA GOLEŠ
UTORAK

1. lipnja

18:30

11:30 Č.S.

12. UTO. NA ČAST

SV. ANTONA

JERKA, MARIN, MARE, FRANE I TONĆI LUKETIN
SRIJEDA

2. lipnja

8:00 ŠIMA ODRLJIN
ČETVRTAK

3. lipnja

9:00

TIJELOVO

Zapovijedani blagdan

PRO POPULO

SVEČANA SV. MISA SA PROCESIJOM

PETAK

4. lipnja

18:30  BORIS ŠIMOVIĆ I

IVA I MLADEN ŠIMOVIĆ

SUBOTA

5. lipnja

8:00  NA NAKANU
N E D J E LJ A

 

10. KROZ GODINU

6. lipnja

 

8:00

SVETIŠTE

PRO POPULO

(ZA NAROD)

9:30

ŽUPNA CRKVA

MARICA, BOŽIDAR, MILKA I IVAN LJUBENKOV
11:00

ŽUPNA CRKVA

O. DUJE ŠIŠKOV

O. MATE RADUNIĆ