DAN SAT NAKANA
PONEDJELJAK

7. lipnja

18:30 O. ŽUNIĆ
UTORAK

8. lipnja

18:30

11:30 Č.S.

13. UTO. NA ČAST

SV. ANTONA

ANTON LISNIĆ
SRIJEDA

9. lipnja

8:00

 

NA NAKANU-M
ČETVRTAK

10. lipnja

18:30 VINKO I TONĆI PALADA
PETAK

11. lipnja

18:00

SRCE ISUSOVO

PROCESIJA I SVETA MISA
SUBOTA

12. lipnja

8:00

SRCE MARIJINO

NA NAKANU
N E D J E LJ A

 

11. KROZ GODINU

 

S V. A N T O N

 

13. lipnja

8:00

SVETIŠTE

PRO POPULO

(ZA NAROD)

9:30

ŽUPNA CRKVA

NA ČAST SV. ANTONA-M

MISA I PROCESIJA