DAN SAT NAKANA
PONEDJELJAK

14. lipnja

18:30 DANIJELA PROLIĆ

O. VUKASOVIĆ

UTORAK

15. lipnja

18:30

11:30 Č.S.

DRAGO I BLAŽENKA MANDIĆ
SRIJEDA

16. lipnja

8:00 ANTON, JELICA I JAKŠA KOVAČ
ČETVRTAK

17. lipnja

18:30 VJEKOSLAVA I MATE BERAM
PETAK

18. lipnja

18:30 IVO GLUIĆ

O. GLUIĆ

O. RAJČIĆ

SUBOTA

19. lipnja

8:00 FRANE MUSINOV
N E D J E LJ A

 

12. KROZ GODINU

 

 

20. lipnja

7:00

SVETIŠTE

PRO POPULO

(ZA NAROD)

8:30

ŽUPNA CRKVA

MATE SMOLJO
10:00

ŽUPNA CRKVA

CVITA I MATE RADALJ