DAN SAT NAKANA
PONEDJELJAK

21. lipnja

18:30

 

NIKOLA VUJČIĆ
UTORAK

22. lipnja

18:30

11:30 Č.S.

 

FRANE, ANĐELKA I MILAN NOVAKOVIĆ
SRIJEDA

23. lipnja

8:00

 

JURE, IVAN I

IVKA PAVELIN

ČETVRTAK

24. lipnja

18:30

ROĐ. SV. IVANA KRSTITELJA

O. KUČIĆ

O. ALFIREVIĆ

PETAK

25. lipnja

18:30

 

JOZO I PETAR ZEBIĆ
SUBOTA

26. lipnja

8:00

 

JAGODA KOLOVRAT
N E D J E LJ A

 

13. KROZ GODINU

 

 

27. lipnja

7:00

SVETIŠTE

PRO POPULO

(ZA NAROD)

8:30

ŽUPNA CRKVA

TONĆI KATALINIĆ
10:00

ŽUPNA CRKVA

O. LOVRE ZEBIĆ