DAN SAT NAKANA
PONEDJELJAK

28. lipnja

8:00

Sv. Irenej

JOSIP, ZVONIMIR I LJUBO PUDAR
UTORAK

29. lipnja

8:00

11:30 Č.S.

SV. PETAR I PAVAO AP.

ANTE, MATE I NEVENKA ANTUNOVIĆ
SRIJEDA

30. lipnja

8:00 PAVAO I VERA POPOVIĆ
ČETVRTAK

1. srpnja

08:00 IVANKA I RANKO ROKSANDIĆ
PETAK

2. srpnja

8:00 IGNACIO TRANFIĆ
SUBOTA

3. srpnja

8:00

Sv. Toma ap.

NA NAKANU
N E D J E LJ A

 

14. KROZ GODINU

 

 

4. srpnja

7:00

SVETIŠTE

PRO POPULO

(ZA NAROD)

8:30

ŽUPNA CRKVA

ANKA I ANTE DELIĆ
10:00

ŽUPNA CRKVA

BRANKO CRNKOVIĆ