DAN SAT NAKANA
PONEDJELJAK

19. srpnja

8:00

 

ZORKA I ANTON ANTUNOVIĆ
UTORAK

20. srpnja

8:00

11:30 Č.S.

VILKA I DANE ALERIĆ
SRIJEDA

21. srpnja

8:00 ANTE PUĆO
ČETVRTAK

22. srpnja

8:00 NINO MIOLIN
PETAK

23. srpnja

8:00 O. BULIĆ

O. PAJČIĆ

SUBOTA

24. srpnja

8:00 GABRIJEL, BOŽANA I MARIJA FUNDAK
N E D J E LJ A

 

17. KROZ GODINU

 

 

25. srpnja

7:00

SVETIŠTE

PRO POPULO

(ZA NAROD)

8:30

ŽUPNA CRKVA

MARIJA ALEKSIĆ i BRANKO CRNKOVIĆ
10:00

ŽUPNA CRKVA

MARE I LUKA DELIĆ