DAN SAT NAKANA
PONEDJELJAK

27. rujna

18:30

 

MARIN I MARIJA BURIĆ
UTORAK

28. rujna

18:30

11:30 Č.S.

 

FRA BERNARDIN SOKOL
SRIJEDA

29. rujna

8:00

SV. MIHOVIL ARKANĐEL

MARIJA BAKOTIN
ČETVRTAK

30. rujna

18:30

SV. JERONIM

Zaštitnik Dalmacije

RODOLJUB, LJUBA I MILAN PERKOVIĆ
PETAK

1. listopada

18:30

 

IVAN ODRLJIN
SUBOTA

2. listopoada

8:00

Sv. Anđeli čuvari

NA NAKANU-M
N E D J E LJ A

 

27. NEDJELJA KROZ GODINU

 

3. listopada

8:00

SVETIŠTE

PRO POPULO
9:30

ŽUPNA CRKVA

PETAR ZEBIĆ
11:00

ŽUPNA CRKVA

O.LIJIĆ

O. PROLIĆ

O. PAŠTAR