DAN SAT NAKANA
PONEDJELJAK

3. listopad

18:30

Sv. Franjo Asiški

DRAGO GRUBAČ
UTORAK

4. listopad

18:30

11:30 Č.S.

 

IVO MIOLIN
SRIJEDA

5. listopad

8:00

 

O. ZEBIĆ

O. GRANČIĆ

ČETVRTAK

6. listopad

18:30 JAKOV VICETIN
PETAK

7. listopad

18:30

 

VEDRANA RADIĆ
SUBOTA

8. listopad

8:00

 

ANTE VUJUIĆ
N E D J E LJ A

 

28. NEDJELJA KROZ GODINU

 

9. listopad

8:00

SVETIŠTE

PRO POPULO
9:30

ŽUPNA CRKVA

IVO ŠIŠKOV
11:00

ŽUPNA CRKVA

MAJA MARINOVIĆ