DAN SAT NAKANA
PONEDJELJAK

29. studenog

18:00 JELA, ŠIME I MILJENKO DREŽENOVIĆ
UTORAK

30. studenog

18:00

11:30 Č.S.

ILIJA I KRISTINA TRANFIĆ

JADRANKA ĐOLIĆ (Brane)

SRIJEDA

1. prosinca

6:00

zornica

JOZO, KATE I TONKA MARKOV
ČETVRTAK

2. prosinca

18:00 MARIN I TONKA BOŽIĆ
PETAK

3. prosinca

18:00 FRANE I MARE ALFIREVIĆ
SUBOTA

4. prosinca

8:00 NA NAKANU
N E D J E LJ A

 

2. DOŠAŠĆA

 

5. prosinca

8:00

SVETIŠTE

PRO POPULO
9:30

ŽUPNA CRKVA

ZA POGINULE U BOMBARDIRANJU
11:00

ŽUPNA CRKVA

JAGODA-TONKA I MIROSLAV ALFIREVIĆ