DAN SAT NAKANA
PONEDJELJAK

13. prosinca

18:00

SV. LUCIJA

NEDILKA, DOMJAN I RUŽA LJUBENKOV

i JOLANDA BOGDANIĆ

UTORAK

14. prosinca

18:00

11:30 Č.S.

ANTE BARIĆ
SRIJEDA

15. prosinca

6:00

Zornica

SV. KRUCIFIKSA

KLAUDIO ŽEGARAC
ČETVRTAK

16. prosinca

18:00 ANTE LIJIĆ
PETAK

17. prosinca

18:00

BOŽIĆNA ISPOVIJED

PERE DUBRAVČIĆ
SUBOTA

18. prosinca

8:00

BOŽIĆNA ISPOVIJED

TOMISLAV ZEBIĆ
N E D J E LJ A

 

4. DOŠAŠĆA

 

19. prosinca

8:00

SVETIŠTE

PRO POPULO
9:30

ŽUPNA CRKVA

IVAN PROLIĆ

O. PROLIĆ

O. VUKASOVIĆ

11:00

ŽUPNA CRKVA

KATA DELIĆ