DAN SAT NAKANA
PONEDJELJAK

14. veljače

18:00

 

JULIO, ANTON I TONKA JERKUNICA
UTORAK

15. veljače

18:00

11:30 Č.S.

MARKO GOJEVIĆ
SRIJEDA

16. veljače

8:00

 

IVAN I IVKA JAKUS
ČETVRTAK

17. veljače

18:00 IVKA, TOMISLAV I NIKOLA JEŽINA
PETAK

18. veljače

18:00

 

IVAN, MARIJA I MATEJ JAKUBIN
SUBOTA

19. veljače

8:00

 

NA NAKANU-M
N E D J E LJ A

 

7. NEDJELJA KROZ GODINU

 

20. veljače

8:00

SVETIŠTE

PRO POPULO
9:30

ŽUPNA CRKVA

O. ŠIŠKOV

O. RADUNIĆ

11:00

ŽUPNA CRKVA

O. DRAGO MIKAS

O. VRKIĆ