DAN SAT NAKANA
PONEDJELJAK

21. ožujak

18:00

 

ANA I DUJE POLJAK
UTORAK

22. ožujak

18:00

11:30 Č.S.

13. UTORAKA NA ČAST SV. ANTONA

NIKOLA BRNADA
SRIJEDA

23. ožujak

8:00

 

ROZARIJA KATALINIĆ
ČETVRTAK

24. ožujak

18:00

18:30

JELA I JOSIP MATAČIĆ

KLANJANJE

PETAK

25. ožujak

17:30

18:00

B L A G O V I J E S T

KRIŽNI PUT

ZVONIMIR KATIĆ I pok.

SUBOTA

26. ožujak

8:00

15:00 ML

GRGO I IVANICA PENIĆ
N E D J E LJ A

 

4. KORIZMENA

 

27. ožujak

8:00

SVETIŠTE

PRO POPULO
9:30

ŽUPNA CRKVA

LUCA DELIĆ-M
11:00

ŽUPNA CRKVA

JURE DELIĆ-M