DAN SAT NAKANA
PONEDJELJAK

26. rujna

18:30 ANTE GAVRANIĆ
UTORAK

27. rujna

18:30

7:30 Č.S.

IVAN I MATIJA JURIĆ
SRIJEDA

28. rujna

18:30

 

FRA BERNARDIN SOKOL
ČETVRTAK

29. rujna

8:00

SV. MIHOVIL ARH.

O. MARIJA BAKOTIN
PETAK

30. rujna

18:30

SV. JERONIM

RODOLJUB, LJUBA I MILAN PERKOVIĆ
SUBOTA

1. listopada

18:00

 

Vjenčanje
N E D J E LJ A

 

27. NEDJELJA KROZ    GODINU

 

2. listopada

8:00

SVETIŠTE

PRO POPULO

(za narod)

9:30

ŽUPNA CRKVA

IVAN ODRLJIN-M
11:00

ŽUPNA CRKVA

SMILJANA, JURE I ZORAN BALOV