DAN SAT NAKANA
PONEDJELJAK

6. ožujka

18:00

 

NIKOLA, JADRANKA I IVICA PODRUG
UTORAK

7. ožujka

18:00

7:30 Č.S.

NEDILJKA I IVO ŽEGARAC
SRIJEDA

8. ožujka

8:00 ĆIRIL, ANKA I IVANKA JERČIĆ I POK.
ČETVRTAK

9. ožujka

18:00 ANTON, MARIJA I DENIS SARAJČEV
PETAK

10. ožujka

17:30

18:00

KRIŽNI PUT

BARIŠA KALINIĆ

SUBOTA

11. ožujka

8:00 ZORKA I ANTON ANTUNOVIĆ
N E D J E LJ A

 

3. KORIZMENA

 

12. ožujka

8:00

SVETIŠTE

PRO POPULO
9:30

ŽUPNA CRKVA

JOSIP I STANISLAVA BARIĆ
11:00

ŽUPNA CRKVA

ANĐA GAVRIĆ