DAN SAT NAKANA
PONEDJELJAK

6. studenog

18:00

 

GLAVARI I PIVAČI
UTORAK

7. studenog

18:00

č.s. 7:30

BRATIMI
SRIJEDA

8. studenog

8:00

 

BRATIMI GOSPE NA HLADI
ČETVRTAK

9. studenog

18:00 HRVATSKI BRANITELJI
PETAK

10. studenog

18:00

 

MARA MANDARIĆ
SUBOTA

11. studenog

18:00 VJENČANJE
N E D J E LJ A

 

32. NED. KROZ GOD.

12. studenog

8:00

SVETIŠTE

PRO POPULO

ZA NAROD

9:30

ŽUPNA CRKVA

ANTE I LJUBICA ĆURKOVIĆ
11:00

ŽUPNA CRKVA

KATICA I MARIN BOŽIĆ