DAN SAT NAKANA
PONEDJELJAK

27. studenog

18:00

 

MARIJAN, ANĐELKO, LJUDMILA I GORDANA BAKOTIN
UTORAK

28. studenog

8:00

č.s. 7:30

KRISTINA JUKICA i JEROLIM SAMARDŽIĆ
SRIJEDA

29. studenog

18:00

 

ŽELJKA BABIĆ
ČETVRTAK

30. studenog

18:00

Sv. Andrija ap.

MILENKO MIOČIĆ
PETAK

1. prosinca

18:00

 

MARIN I TONKA BOŽIN
SUBOTA

2. prosinca

16:00 VJENČANJE
N E D J E LJ A

 

1. DOŠAŠĆA

3. prosinca

 

8:00

SVETIŠTE

PRO POPULO

ZA NAROD

9:30

ŽUPNA CRKVA

VINKO BARIĆ
11:00

ŽUPNA CRKVA

ANTE LIJIĆ