DAN SAT NAKANA
PONEDJELJAK

11. prosinca

18:00

 

ANKA KALINIĆ
UTORAK

12. prosinca

18:00

č.s. 7:30

JAGODA, TONKA I MIROSLAV ALFIREVIĆ
SRIJEDA

13. prosinca

6:00

Zornica

NEDILJKA DOMJAN, RUŽICA LJUBENKOV i

JOLANDA BOGDANIĆ

ČETVRTAK

14. prosinca

18:00 TONĆI I KLAUDIO ŽEGARAC i

O. ŽEGARAC

PETAK

15. prosinca

18:00

 

VJENČANJE

ANTON, MARIJA, JOZO I FRA STANKO PLEPEL

SUBOTA

16. prosinca

8:00 NA NAKANU
N E D J E LJ A

 

3. DOŠAŠĆA

17. prosinca

 

8:00

SVETIŠTE

PRO POPULO

ZA NAROD

9:30

ŽUPNA CRKVA

ANKA BRATINČEVIĆ I POK.
11:00

ŽUPNA CRKVA

PERO DUBRAVČIĆ