DAN SAT NAKANA
PONEDJELJAK

25. prosinca

8:00

9:30

11:00

B O Ž I Ć

PRO POPULO

JOSIP ALFIREVIĆ

IVUŠA I IVICA BAREŠIĆ

UTORAK

26. prosinca

18:00

č.s. 7:30

SV. STJEPAN

VELIMIR BILOBRK
SRIJEDA

27. prosinca

8:00

 SV. IVAN AP.

MARIJAN BABAN
ČETVRTAK

28. prosinca

18:00

NEVINA DJEČICA

LUCA I LUKA OROŠNJAK
PETAK

29. prosinca

18:00

 

ANTICA MUSINOV
SUBOTA

30. prosinca

8:00 IVAN RADOVIĆ
N E D J E LJ A

 

SVETA OBITELJ

STARA GODINA

31. prosinca

 

8:00

SVETIŠTE

PRO POPULO

ZA NAROD

9:30

ŽUPNA CRKVA

ZAHVALA BOGU
11:00

ŽUPNA CRKVA

NIKOLA SOKOL