DAN SAT NAKANA
PONEDJELJAK

22. siječnja

18:00

 

O. BERAM

O. PAVELIN

UTORAK

23. siječnja

18:00

č.s. 7:30

 

IVAN, ANĐA, BARTUL I ANE KRALJEVIĆ
SRIJEDA

24. siječnja

8:00

 

FRANE, JOZO I FRANĆESKA MIOLIN
ČETVRTAK

25. siječnja

18:00

OBRAĆENJE

SVETOG PAVLA

MIRJANA i BRANIMIR POLJAK i TONKA LUKETIN
PETAK

26. siječnja

18:00

 

IVAN I TONĆI SMOLJO
SUBOTA

27. siječnja

8:00

 

NA NAKANU-M
N E D J E LJ A

 

4. KROZ GODINU

 

28. siječnja

 

8:00

SVETIŠTE

PRO POPULO

ZA NAROD

9:30

ŽUPNA CRKVA

DRAGO MIKAS
11:00

ŽUPNA CRKVA

ANTICA BABIĆ