DAN SAT NAKANA
PONEDJELJAK 

26. veljače

18:00 ROKO JERKUNICA
UTORAK

27. veljače

18:00

č.s. 7:30

ANTON MARKOV
SRIJEDA

28. veljače

8:00 NA ČAST SV. ANTONA
ČETVRTAK

29. veljače

18:00 ANTON, NEDILJKA I IVO ŽEGARAC
PETAK

1. ožujka

17:30

18:00

RUŽA I MARIN ŠIŠKOV
SUBOTA

2. ožujka

8:00 PETAR, LUCA I ŽELJKA KATIĆ
N E D J E LJ A

3.  KORIZMENA NED.

3. ožujka

8:00

SVETIŠTE

PRO POPULO

ZA NAROD

9:30

ŽUPNA CRKVA

ZLATA, JELE I ANTON BOŽIN
11:00

ŽUPNA CRKVA

JERKA I PAVE KLARIĆ

KATICA I IVO ĐURĐEVIĆ