DAN SAT NAKANA
PONEDJELJAK 

11. ožujka

18:00 NIKOLA, ANICA I JADRANKA PODRUG
UTORAK

12. ožujka

18:00

č.s. 7:30

BARIŠA KALINIĆ
SRIJEDA

13. ožujka

8:00 VLADIMIR ĆOSIĆ
ČETVRTAK

14. ožujka

18:00

18:30

NIKOLA BRNADA
PETAK

22. ožujka

17:30

18:00

SEBASTIJAN ĆIBARIĆ I POK.
SUBOTA

15. ožujka

8:00 MIROSLAV REŽIĆ
N E D J E LJ A

5. KORIZMENA NED.

16. ožujka

8:00

SVETIŠTE

PRO POPULO

ZA NAROD

9:30

ŽUPNA CRKVA

O. BOSANČIĆ
11:00

ŽUPNA CRKVA

MARINKO I TOMA BAN