Klanjanje pred presvetim oltarskim sakramentom

Isus Krist je živi Bog prisutan po svojoj riječi u kruhu života u Euharistiji. U svim katoličkim crkvama u svetohraništu je prisutan euharistijski Isus. Četvrtak je dan kad mu se katolici na poseban način klanjaju uz molitvu i pjesmu. Četvrtkom je klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom nakon mise u 18:30, a produžuje čašćenje euharistijskog Isusa.