VJENČANJE

Za sam Postupak potrebno je:

1. Krsni i slobodni list – ne smije biti stariji od 6 mjeseci unatrag od dana vjenčanja. Krsni i slobodni list za one koji su kršteni u našoj župi trebaju samo naglasiti župniku da su kršteni u našoj župi pa će krsni list pripremiti župnik.

2. Potvrda o krizmi – ako na krsnom listu nije upisana krizma.

3. Potvrda o završenom zaručničkom tečaju

4. Datum civilnog vjenčanja – ako su civilno vjenčani potrebno je dostaviti kopiju civilnog vjenčanja.

5. Za mješovite ženidbe kao i za civilno rastavljene upitajte svećenika za informaciju.

Želim se vjenčati

Bog koji je čovjeka stvorio iz ljubavi, pozvao ga je na ljubav kao osnovno urođeno zvanje svakog ljudskog bića. Čovjek je naime stvoren na sliku i priliku samoga Boga koji je Ljubav. Budući da je Bog stvorio muško i žensko, njihova uzajamna ljubav postaje slikom posvemašnje i neprolazne ljubavi kojom Bog ljubi čovjeka. To je nešto dobro, vrlo dobro u očima Stvoriteljevim. I ta ljubav koju Bog blagoslivlje namijenjena je plodnosti i da se ostvari u zajedničkom djelu očuvanja stvorenja: “I blagoslovi ih Bog i reče im: Plodite se i množite i napunite zemlju i sebi je podložite” (Post 1,28). (KKC) Milost sakramenta ženidbe usavršuje ljudsku supružničku ljubav, učvršćuje njihovo nerazrješivo jedinstvo i posvećuje ih na putu u vječni život.

Priprema za crkveno vjenčanje (zaručnički tečajevi):

Župa Gospe od Otoka – Solin

Gospin Otok 1, 21210 Solin (Dom Zvonimir)

2020. (TERMINI PODLOŽNI PROMJENAMA)

VELJAČA: 16. – 21.
OŽUJAK: 15. – 20.
SVIBANJ: 31. – 05. lipnja
LIPANJ: 28. – 3. srpnja
LISTOPAD: 11. – 16.
STUDENI: 22.- 27.

Upis na tečaj je u nedjelju navedenog datuma u 19,30.
U nedjelju je jedno predavanje poslije upisa u 20 sati. Ponedjeljkom, utorkom, srijedom, četvrtkom i petkom je rad u skupinama s početkom u 19 sati.

Voditelj: don Ranko Vidović, župnik i dekan.

Informacije i prijave: (021) 210-646; mob: 098 173-2111

Župa sv. Petra apostola – Split – Konkatedrala

Stepinčeva 1, 21000 Split

2020. (TERMINI PODLOŽNI PROMJENAMA)

SIJEČANJ: 5. – 10.
VELJAČA: 2. – 7.
OŽUJAK: 29. – 3. travnja
SVIBANJ: 24. – 29.
LIPANJ: 14. – 19.
SRPANJ: 26. – 31.
RUJAN: 30. kolovoza – 4. rujna
STUDENI: 8. – 13.
PROSINAC: 6. – 11.

Za informacije u vezi Zaručničkog tečaja obratite se na:

DON RADOJKO VIDOVIĆ,
21000 SPLIT, STEPINČEVA 1
Tel.: (021) 540-609; mob: 098 405-080; www.konkatedrala.smn.hr

Upis je navedenog datuma nedjeljom u 19.30, u nedjelju i ponedjeljak predavanja su u 20.00 sati, a od utorka do petka predavanja su u 19.00 sati

Voditelj: don Radojko Vidović, župnik

“…stvorio si mužu nerazdvojivu pomoć žene,da više i ne budu dva, nego jedno tijelo…”

ULAZAK U CRKVU

Prvi način:
Svećenik dođe na vrata crkve, prima mladence i ljubazno ih pozdravlja, ističući da se Crkva s njima raduje. Zatim se u ophodu ide k oltaru: sprijeda ide svećenik, zatim mladenci; njih mogu, već prema mjesnim običajima, počasno pratiti barem roditelji i dva svjedoka na mjesto pripravljeno za njih. Za to vrijeme izvodi se svadbeni marš ili ulazna pjesma.

Drugi način:
U određeno vrijeme svećenik dođe na mjesto pripravljeno za mladence ili na svoje sjedalo. Sa zvukom zvona počinje svadbeni marš ili ulazna pjesma i mladenci ulaze u crkvu. Kada mladenci stignu na svoje mjesto, svećenik ih pozdravi i uvede u sam obred svadbenog slavlja.

SLUŽBA RIJEČI

Služba riječi odvija se na uobičajeni način:

I. čitanje (iz Starog zavjeta ili u vazmeno vrijeme iz Otkrivenja)
psalam (može se čitati ili u dogovoru s glazbenicima i pjevati)
II. čitanje (može biti izostavljeno)

Uvijek neka se izabere barem jedno čitanje koje izričito govori o ženidbi. Bilo bi lijepo kada bi mladenci sami izabrali čitanja za svoje vjenčanje, a jednako tako i iz kruga obitelji ili prijatelja odredili nekoga tko će čitati čitanja.

aleluja i redak prije evanđelja + evanđelje + propovijed

OBRED VJENČANJA

Svi ustanu, i mladenci, a svjedoci se rasporede s obje strane. Svećenik se obraća mladencima ovim ili sličnim riječima:

Predragi, došli ste u crkveni dom
da pred služiteljem Crkve i pred zajednicom
Gospodin zapečati svetim pečatom
vašu želju da sklopite ženidbu.
Krist obilno blagoslivlje vašu bračnu ljubav.
On vas je već posvetio svetim krstom,
a sada vas obogaćuje i krijepi
osobitim sakramentom
da budete jedno drugomu trajno vjerni
i da prihvatite ostale bračne dužnosti.
Zato vas pred Crkvom pitam o vašoj namisli.

 

 

PITANJA PRIJE PRIVOLE

Svećenik pita mladence o slobodi, o vjernosti te o prihvaćanju i odgoju djece, a oni odgovaraju svatko za se.
I. i I., jeste li ovamo došli bez prisile, da slobodno i posve svjesno sklopite ženidbu?
Jeste li spremni u braku za cijeloga svog života jedno drugo ljubiti i poštovati?
Sljedeće pitanje može se izostaviti ako su takve okolnosti, na primjer ako su mladenci već u godinama.
Jeste li spremni s ljubavlju od Boga primiti djecu i odgajati ih po zakonu Krista i njegove Crkve?

PRIVOLA

Svećenik ih pozove da izraze privolu:

Kad ste dakle naumili sklopiti sveti ženidbeni savez, pružite jedno drugomu desnu ruku te pred Bogom i njegovom Crkvom izrazite svoju privolu.

Pruže jedno drugomu desnu ruku.

Mladenac veli:

Ja, I., uzimam tebe, I., za svoju suprugu i obećavam ti vjernost u dobru i zlu, u zdravlju i bolesti i da ću te ljubiti i poštovati u sve dane života svoga.

Mladenka veli:

Ja, I., uzimam tebe, I., za svoga supruga i obećavam ti vjernost u dobru i zlu, u zdravlju i bolesti i da ću te ljubiti i poštovati u sve dane života svoga.

Gdje je uobičajeno, može se obaviti prisega. Svećenik uzme raspelo i kaže:

Stavite desnu ruku na raspelo te svoju privolu potvrdite zakletvom.

Mladenac veli:

Tako mi pomogao Bog, Blažena Djevica Marija i svi sveci Božji.

Isto ponovi i mladenka.

PRIHVAĆANJE PRIVOLE

Zatim svećenik dobivši privolu rekne mladencima:

Neka Gospodin dobrostivo potvrdi ovu vašu privolu što je pred Crkvom očitovaste i neka se udostoji ispuniti vas svojim blagoslovom. Što Bog združi, čovjek neka ne rastavlja.

Ili:

Bog Abrahamov, Bog Izakov, Bog Jakovljev, Bog koji je u raju združio prvostvorenike neka u Kristu potvrdi i blagoslovi ovu vašu privolu što je pred Crkvom očitovaste. Što on združuje, čovjek neka ne rastavlja.

BLAGOSLOV I PREDAJA PRSTENOVA

za ove mladence da u svom braku budu sretni…
za sve koji su ovo dvoje ljudi do ovog trenutka pratili…
za bračne drugove koji su na riječ vjernosti ušli u zajedništvo života…
za bračne drugove koji su jedno drugom postali teški…

EUHARISTIJSKA SLUŽBA

 

MOLITVA NAD MLADENCIMA

Svećenik sve pozove da zajedno izmole Oče naš, nakon toga stojeći okrenut prema mladencima, zaziva nad njih Božji blagoslov.

Mladenci pristupaju k oltaru ili ostaju na svome mjestu i kleknu.
Svećenik sklopljenih ruku pozove prisutne na molitvu:

Predraga braćo, zazovimo smjerno Gospodina da blago izlije svoj milosni blagoslov na ove svoje sluge koji u Kristu sklapaju ženidbu. On ih je združio svetim savezom, neka ih (sakramentom Kristova Tijela i Krvi) jednom ljubavlju učini složnima.

Svi kratko mole u šutnji.

Zatim svećenik ispruži ruke nad mladence i govori molitvu.

Bože, ti si svojom moćnom snagom sve od ničega stvorio,
ti si svemiru početke rasporedio
i čovjeka si na sliku svoju sazdao:
stvorio si mužu nerazdvojivu pomoć žene,
da više i ne budu dva, nego jedno tijelo;
učiš da nikad nije dopušteno razvrći
ono što se tebi svidjelo kao jedno sazdati.
Bože, ti si tako uzvišenim otajstvom bračnu vezu posvetio,
i u ženidbenom si savezu predoznačio
sakrament Krista i Crkve.
Bože, u tebi se žena s mužem združuje,
a njihova zajednica, u počecima uređena,
obdaruje se onim blagoslovom što ga jedinog
ne izbrisa ni kazna istočnoga grijeha ni kazna potopa.
Pogledaj milostivo na ove svoje sluge koji,
u bračnu zajednicu združeni,
ištu zaštitu tvoga blagoslova:
pošalji nad njih milost Duha Svetoga da,
ljubavlju tvojom razlivenom u njihovim srcima,
ostanu vjerni u bračnom savezu.
Bila u službenici tvojoj I. milost ljubavi i mira
i znala uvijek nasljedovati svete žene
što im Pisma pohvale kazuju.
Neka se srce muža u nju uzdaje,
neka je drži sebi ravnom družicom,
subaštinicom života milosti:
neka joj dužnu čast iskazuje
i uvijek je ljubi onom ljubavlju
kojom je Krist ljubio svoju Crkvu.
A sada te, Gospodine, molimo
da ovi tvoji sluge ostanu postojani
u vjeri i zapovijedima i neka ih,
vezane jednom ljubavlju,
resi neporočan život;
utvrđeni snagom evanđelja,
neka pred svima budu dobri Kristovi svjedoci;
(bili plodni potomstvom, roditelji prokušanih vrlina;
oboje vidjeli sinove sinova svojih) i,
dostigavši najzad željenu starost,
stigli u život blaženih i u nebesko kraljevstvo.
Po Kristu Gospodinu našem.
Ø. Amen.

Ako je vjenčanje pod misom, onda nakon ove molitve slijedi Mir Gospodnji i Sveta pričest.Za vrijeme pričesti svira glazba koju su mladenci odabrali i dogovorili s glazbenicima.

SVRŠETAK SLAVLJA

Na svršetku mise ili obreda svećenik blagoslovi mladence i narod govoreći:

Bog, Otac vječni,
sačuvao vas složne u uzajamnoj ljubavi,
da Kristov mir prebiva u vama
i trajno ostane u vašem domu.
Ø. Amen.

Djeca vam bila blagoslov,
prijatelji utjeha,
sa svima živjeli u pravome miru.
Ø. Amen.

Svjedoci bili Božje ljubavi u svijetu:
da ojađeni i ubogi osjete vašu dobrotu
te vas jednom zahvalno prime
u vječna Božja prebivališta.
Ø. Amen.

I sve vas ovdje okupljene
blagoslovio svemogući Bog,
Otac i Sin + i Duh Sveti.
Ø. Amen.